Luomuruoka.fi

Miksi luomua?

Halu puhtaaseen ruokaan

Ihmisten suhtautuminen luomuun perustuu pitkälti mielikuviin. Monille kuluttajille luomu edustaa puhdasta, aitoa ruokaa. Tämä korostuu erityisesti silloin, jos ihminen haluaa välttää haitallisina pitämiään lisäaineita ja torjunta-ainejäämiä. Terveydelliset syyt ovatkin merkittävin peruste luomutuotteiden käytölle.

Osa kuluttajista valitsee luomua eettisten syiden, kuten tuotantotavan ympäristöystävällisyyden ja eläinten hyvinvoinnin takia. Muita valintaperusteita ovat lähiruokatuottajien tukeminen, makukysymykset ja pyrkimys välttää allergioita.

Luomun terveysvaikutuksia ei ole osoitettu

Luomutuotteiden terveellisyydestä on toistaiseksi tehty varsin vähän tutkimuksia. Useimmissa tutkimuksissa ei ole lainkaan kontrolliryhmiä, joihin tuloksia voitaisiin verrata. Väestötutkimuksia ei ole lainkaan. Siten näyttö perustuu epäsuoriin todisteisiin. Ravintoainepitoisuuksia kartoitettaessa on luomumaidon antioksidantti-, vitamiini- ja omega-3 -pitoisuus havaittu tavanomaista maitoa korkeammaksi. Luomukasviksista on löydetty c-vitamiinia ja erilaisia flavonoideja enemmän kuin tavanomaisesti tuotetuista.

Tutkimustulokset kuitenkin vaihtelevat. Kansanterveyslaitoksen mukaan kasvisten lajike, tuotteen kypsyysaste ja maaperä näyttävät vaikuttavan ravintoainepitoisuuksiin enemmän kuin se, onko tuote luomua vai ei.