Luomuruoka.fi

Hyvää ruokaa puhtaasti ja luonnonmukaisesti

Luomu tarkoittaa luonnonmukaista. Yleensä sana liitetään luonnonmukaisesti tuotettuihin elintarvikkeisiin, vaikka sen käyttö on laajentunut muuallekin arkikieleen. Virallisesti luomulla tarkoitetaan valvottua ja sovittuihin tuotantomenetelmiin sitoutunutta kasvinviljelyä, kotieläintuotantoa sekä elintarvikkeiden jalostusta ja markkinointia.

Luomuelintarvikkeiden koko tuotantoketju perustuu luonnonmukaisiin ja ympäristöä säästäviin valintoihin. Tuotantotapa ulottuu pellolta aina valmiisiin elintarvikkeisiin asti. Luomuna tuotetaan useita maataloustuotteita kuten viljaa, kasviksia, marjoja, lihaa, maitoa ja kananmunia. Näistä raaka-aineista valmistetaan jalostettuja elintarvikkeita, esimerkiksi leipää, juustoa, makkaroita, lastenruokia ja makeisia.

EU:n luomuasetuksen mukaan luomuna saa myydä vain tuotteita, joiden maatalousperäisistä raaka-aineesta vähintään 95 prosenttia on luonnonmukaisesti tuotettu. Luomutuotteen tunnistaa luomumerkistä.

Luomutuotannon periaatteita:

  • luonnon säilyttäminen puhtaana ja elinvoimaisena
  • keinotekoisten lannotteiden ja torjunta-aineiden välttäminen
  • kotieläinten mahdollisuus lajinomaiseen käyttäytymiseen
  • energian säästäminen ja uusiutuvan energian suosiminen

Kaikkia luomutuotteita tuottavia tai valmistavia maatiloja ja yrityksiä valvotaan. Toimijat tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Valvontatulokset osoittavat, että markkinoilla olevat luomutuotteet on tuotettu vaatimusten mukaisesti. Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on kasvattaa valtakunnallista luomualaa 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Kasvua haetaan tehostamalla koulutusta ja neuvontaa sekä tukemalla alan investointeja.